Şirvanın tarixinə yeni baxış: faktlar, mülahizələr

28 Sep 08:00 - 29 Sep 17:00 28 Sep 08:00 - 29 Sep 17:00 - Baku Baku
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi / National Museum of history of Azerbaijan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi / National Museum of history of Azerbaijan
Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans Şirvanın tarixinə yeni baxış: faktlar, mülahizələr 28-29 sentyabr 2017 Bakı-AZƏRBAYCAN Konfransın təşkilində əsas məqsəd min illik tarix   More info


© 2017 Siguez