Past Events

ISO 9001:2015 - KİS-in sənədləşdirilməsi üzrə təlim

14 Apr 10:00 - 17:00 14 Apr 10:00 - 17:00 - Baku Baku
Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi
Təlimçi: Qalib Şərifov, Keyfiyyət Assosiasiyasının üzvü, Beynəlxalq Keyfiyyət Peşəkarları Qildiyasının üzvü, i.e.f.d. Təlim məqsədi: ISO 9001:2015 standartının tələblərin   More info

ISO 9001:2015 Beynəlxalq standartı: "Giriş" təlimi

23 Apr 10:00 - 25 Apr 17:00 23 Apr 10:00 - 25 Apr 17:00 - Baku Baku
Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi
Təlimin məqsədi: İştirakçıları ISO 9001 beynəlxalq standartının yeni 2015-ci il versiyası haqqında məlumat-landırmaq, 2008-ci il və 2015-ci il versiyaları arasındakı və tətbiqind   More info

ISO 9001:2015 – Proses yanaşması üzrə təlim

28 Apr 10:00 - 17:00 28 Apr 10:00 - 17:00 - Baku Baku
Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi
Məqsədi: İştirakçıları ISO 9001 beynəlxalq standartına görə proses yanaşması, proseslər arasındakı qarşılıqlı asılılıq və qarşılıqlı əlaqə, keyfiyyəti idarəetmə sistemində proses...   More info

ISO 22000:2005 Qida təhlükəsizliyini idarəetmə sistemi standartı

30 Apr 17:00 - 02 May 20:00 30 Apr 17:00 - 02 May 20:00 - Baku Baku
Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi
MƏQSƏDİ İştirakçılara ISO 22000:2005 Qida təhlükəsizliyi üzrə idarəetmə standartının tələblərini və bu standart üzrə işlək idarəetmə sisteminin işlənilməsi və tətbiqini izah etmək...   More info

ISO 9001:2015 - Risk əsaslı düşüncə və risklərin idarə edilməsi

07 May 10:00 - 08 May 17:00 07 May 10:00 - 08 May 17:00 - Baku Baku
Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi
Məqsədi: İştirakçıları ISO 9001:2015 standartı əsasında risk əsaslı düşüncə, risk və imkanlar müəyyən edilməsi, təhlili metodları, uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasına yönəlik...   More info


© 2018 Siguez