Past Events

ISO 9001:2015: "Keyfiyyəti idarəetmə sistemi - Tələblər" təlimi

12 Dec 10:00 - 14 Dec 17:00 12 Dec 10:00 - 14 Dec 17:00 - Baku Baku
Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi
Təlimin məqsədi: İştirakçıları ISO 9001 beynəlxalq standartının yeni 2015-ci il versiyası haqqında məlumat-landırmaq, 2008-ci il və 2015-ci il versiyaları arasındakı və tətbiqind   More info


© 2017 Siguez