ISO22000-Qida təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemi standartı

28 Mar 09:00 - 30 Mar 17:00 28 Mar 09:00 - 30 Mar 17:00 - Baku Baku
Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi
MƏQSƏDİ İştirakçılara ISO 22000:2005 Qida təhlükəsizliyi üzrə idarəetmə standartının tələblərini və bu standart üzrə işlək idarəetmə sisteminin yaradılması və tətbiqini izah etmək...   More info

ISO 19011:2011 İdarəetmə sistemlərində Auditin keçirilməsi

09 Apr 09:00 - 11 Apr 17:00 09 Apr 09:00 - 11 Apr 17:00 - Baku Baku
Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi
MƏQSƏDİ İştirakçıları idarəetmə sistemlərinin planlaşdırılmış qaydalara, beynəlxalq standartların tələblərinə və təşkilat tərəfindən müəyyən olunmuş idarəetmə sisteminin tələbl   More info


© 2018 Siguez