Past Events

Fərdi və peşəkar inkişaf

09 Mar 15:00 - 18:00 09 Mar 15:00 - 18:00 - Baku Baku
ARES Qualification ARES Qualification
Günümüzdə istər şəxsi istərsə də peşəkar zəmində yaşanan problemlər silsiləsindən biri də inkişafın zəif getməsi, müəssisənin və müştərilərin tələbinə uyğun kadrların azlığıdır...   More info

Eqonun özünümüdafiə mexanizmləri

09 Mar 17:00 - 20:00 09 Mar 17:00 - 20:00 - Baku Baku
ARES Qualification ARES Qualification
Hər bir insanın şəxsiyyətini meydana gətirən təməl elementlərdən biridir Eqo. Eqo Mən , Mənlik mənalarına gəlir. Şəxsiyyətin strukturunda başlıca element olan Eqodan müdafiə məqs   More info

Bədən dili

11 Mar 15:00 - 18:00 11 Mar 15:00 - 18:00 - Baku Baku
ARES Qualification ARES Qualification
Təlimdə nələr öyrənəcəksiniz? Ünsiyyət zamanı qarşı tərəfin şübhə və qərarlarını öncədən təxmin etmək və buna uyğun olaraq planlı davranmaq üstünlüklərinə yiyələnəcəksiniz -Bədən...   More info

Özünüifadəetmə sənəti

12 Mar 15:00 - 18:00 12 Mar 15:00 - 18:00 - Baku Baku
ARES Qualification ARES Qualification
İstər şəxsi istərsə də peşəkar həyatda insanların ən böyük problemlərindən biri məhz özünüifadəetmə mövzusunda olan yeterizlikləridi. Bu problemdən qaynaqlanan şəxsiyyətlərarası...   More info

Ailədaxili münasibətlər

14 Mar 15:00 - 18:00 14 Mar 15:00 - 18:00 - Baku Baku
ARES Qualification ARES Qualification
Hər birimizə məlumdur ki ailə ən birincili və ən vacib sosial mühitdir. Bu mühit insanın bir fərd kimi dünyaya gəlib şəxsiyyətə çevrilməsinin ən önəmli faktorudur. Məhz ailə gələc   More info


© 2018 Siguez